Percentili plač za leto 2019

Na Statističnem uradu RS so bili zelo prijazn in za leto 2019 (in druge) objavili podatke o porazdelitvi bruto plač. Na sliki 2 na prejšnji povezavi si lahko ogledaš porazdelitev plač na podlagi leta 2019, na tem mestu pa ponujam manjšo razširitev tega grafa.

Stolpci predstavljajo odstotek plač v danem razredu. Bruto plača na osi x je odrezana pri 7000 EUR bruto. Rdeče pike so odveč in predstavljajo iste vrednost, kot jih prikazujejo stolpci. Moj dodatek je 1) črta, ki prikazuje interpolirane (napovedane) vrednosti med dvema pikama in 2) kumulativni izračun, ki prikazuje koliko plač je nižjih od izbrane vrednosti. Za slednjo informacijo pojdi z miško čez črto ali rdečo piko.

1995 style links

social